Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > 1440 Harrison Service Center

1440 Harrison Service Center

Ito ang aming pangunahing lokasyon ng serbisyo para sa Medi-Cal. Maaari mo ring ma-access CalFresh benepisyo dito.

Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center. 

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Makipag-ugnayan

Mga Detalye ng appointment

  • Walang appointment na kailangan. Tinatanggap ang mga walk-in na bisita.

Karagdagang Impormasyon

  • Pangangalaga sa bata: Kapag ang isang magulang ay nasa lugar sa mga normal na oras ng negosyo at nag-aaplay para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa, ang drop-in na child care ay magagamit para sa mga batang may edad na 2 hanggang 12 taong gulang. 
  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.