Tahanan > Makipag-ugnay sa > lokasyon > Mission Workforce Development Center

3120 Mission Mission Workforce Development Center

Dahil sa COVID-19, ang sentro na ito ay mananatiling sarado habang ginagawa namin itong mas ligtas para sa iyo at sa aming tauhan. Tingnan ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba para sa JobsNOW! at CalWORKs at CAAP suporta sa programa.

Tungkol sa Lokasyong Ito

Habang ang sentro na ito ay nananatiling sarado sa panahon ng COVID-19, makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono para sa tulong sa mga CalWORK, Mga Programang Tulong sa Matanda ng County (CAAP), at ang aming JobsNOW! mga programa sa trabaho.

Makipag-ugnay sa

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Mga Serbisyong Magagamit sa Lokasyong Ito

Empleyado sa JobsNOW! Counter ng Serbisyo

JobsNOW!

TrabahoNOW! ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatrabaho at pagsasanay sa mga tatanggap ng benepisyo sa HSA o sa mga nakakatugon sa hinihiling na threshold na may mababang kita.

Matuto Nang Higit pa
Ang isang lalaki ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak.

CalWORKs

Ang mga CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang suporta sa pananalapi, pati na rin ang pagsasanay sa trabaho, edukasyon, pangangalaga sa bata, at pagpapayo, sa mga buntis at mga karapat-dapat na pamilya na may mga batang wala pang 19 taong gulang.

Matuto Nang Higit pa
Mga lalaking nakikipag-usap sa clipboard

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Ang CAAP ay nagbibigay ng tulong sa pera sa mga may edad na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, matatanda na hindi maaring magtrabaho , at mga refugee.

Matuto Nang Higit pa
Dalawang babae ang nag-uusap sa isang lamesa sa lokasyon ng SFHSA na 3120 Mission.

Mga mapagkukunan ng employer

Kasama sa Employer Resources ang pag-access sa mga kwalipikadong naghahanap ng trabaho, inangkop na recruitment, bayad sa sahod, impormasyon sa insentibo sa buwis, at suporta sa pagpapanatili ng trabaho.

Matuto Nang Higit pa
Dalawang tao ang punan ang mga form na magkasama.

Mga Serbisyo sa Tulong sa Karera

Karagdagang mga serbisyo sa karera ay magagamit sa CalWORKs, JobsNOW !, at mga kalahok ng CAAP, tulad ng mga pagtatasa at aming Vocational ESL Immersion Program (VIP).

Matuto Nang Higit pa