Tahanan > Makipag-ugnay sa > lokasyon > Mission Workforce Development Center

3120 Mission Mission Workforce Development Center

Maaari mong ma-access ang mga serbisyo ng tulong sa trabaho dito sa pamamagitan ng aming JobsNOW! at  CalWORKs mga programa. CAAP Ang mga kalahok na dumaan na sa proseso ng aplikasyon sa 1235 Mission Street ay maaari ding ma-access ang mga serbisyo at mapagkukunan ng trabaho dito.  

Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Mission Workforce Center ay nagbibigay ng full-service workforce development services para sa mga kalahok sa mga programa ng benepisyo ng HSA. Nag-aalok din ang center ng mga pangkalahatang mapagkukunan, tulad ng access sa kasalukuyang mga listahan ng trabaho, mga computer na may internet access, photocopying at fax machine, at ang  CalWORKs window ng pamamahagi, sa isang walk-in na batayan. Sa pamamagitan ng appointment, ang mga kalahok sa CalWORKs, Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP), at ang aming JobsNOW! Maaaring ma-access ng mga programa sa pagtatrabaho ang mga espesyal na serbisyo at aktibidad, tulad ng mga naka-target na pag-recruit ng employer at mga workshop sa pakikipanayam. Available din ang iba pang mga serbisyo tulad ng on-site na pangangalaga sa bata.

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Makipag-ugnay sa

Reception (415) 401-4800

Programa

Mga Detalye ng appointment

  • Hindi mo kailangan ng appointment para bisitahin ang CalWORKs window ng pamamahagi o upang magamit ang mga tool at mapagkukunan sa pagtatrabaho tulad ng mga computer at mga photocopying machine.
  • Kakailanganin mong gumawa ng appointment para ma-access CalWORKs, JobsNOW! at CAAP mga serbisyo sa pagtatrabaho at mga workshop.

Karagdagang Impormasyon

  • Pangangalaga sa bata: Kapag ang isang magulang ay nasa lugar sa mga normal na oras ng negosyo at nag-aaplay para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa, ang drop-in na child care ay magagamit para sa mga batang may edad na 2 hanggang 12 taong gulang. 
  • Available ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

    

Mga Serbisyong Magagamit sa Lokasyong Ito

Mga TrabahoNOW! nakasandal sa trabaho

JobsNOW!

TrabahoNOW! ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatrabaho at pagsasanay sa mga tatanggap ng benepisyo sa HSA o sa mga nakakatugon sa hinihiling na threshold na may mababang kita.

Matuto Nang Higit pa
Ang isang lalaki ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak.

CalWORKs

Ang mga CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang suporta sa pananalapi, pati na rin ang pagsasanay sa trabaho, edukasyon, pangangalaga sa bata, at pagpapayo, sa mga buntis at mga karapat-dapat na pamilya na may mga batang wala pang 19 taong gulang.

Matuto Nang Higit pa
Mga lalaking nakikipag-usap sa clipboard

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Ang CAAP ay nagbibigay ng tulong sa pera sa mga may edad na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, matatanda na hindi maaring magtrabaho , at mga refugee.

Matuto Nang Higit pa
Dalawang babae ang nag-uusap sa isang lamesa sa lokasyon ng SFHSA na 3120 Mission.

Mga mapagkukunan ng employer

Kasama sa Employer Resources ang pag-access sa mga kwalipikadong naghahanap ng trabaho, inangkop na recruitment, bayad sa sahod, impormasyon sa insentibo sa buwis, at suporta sa pagpapanatili ng trabaho.

Matuto Nang Higit pa