Marami pang Mga Serbisyo

Mga Lugar + Makipag-ugnay

Maaari mong makuha ang aming mga serbisyo sa higit sa sampung mga lokasyon sa buong lungsod. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga sentro ng serbisyo, bisitahin ang aming Mga Lokasyon pahina.

Para sa mga pangkalahatang katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng HSA, maaari mong tawagan ang aming pangunahing numero ng telepono sa (415) 557-5000.
Kung nais mong makipag-ugnay sa isang tukoy na departamento o programa, maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon sa amin Makipag-ugnayan  pahina.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?